Lov

Fakta om erhvervelse af kørekort

Køreuddannelsen skal iflg. loven følge en lektionsplan som omfatter:

– 4 lektioner manøvrebane
– 29 teorilektioner
– Mindst 16 lektioner på vej
– Samt 4 lektioner glatbane

Lektionerne i køreuddannelsen skal mindst strække sig over 14 undervisningsdage.

Hver gang du har gennemført nogle lektioner, skriver vi under på det med dato og forbrugt tid.

Mellem disse datoer må der som udgangspunkt højst være 3 måneder, ellers risikerer du at skulle starte kurset forfra.
Der er nogle undtagelser fra disse 3 måneder afhængig af, hvor langt du er i undervisningsforløbet.